Techniczne inspekcje budynków

18/03/21

undefined

Napotykane na obszarze naszego kraju obiekty budowlane mogą mieć różnorodne wykorzystanie. Na pewno do najczęstszej kategorii budynków zaliczyć wypada budowle budownictwa mieszkalnego. Poza nimi są w naszym kraju także obiekty biznesowe oraz użyteczności publicznej (np. przedszkola, przychodnie, urzędy itp.). Obiekty o charakterze komercyjnym podzielić możemy przede wszystkim na usługowe oraz przemysłowe. Musimy wiedzieć, że właściciele i gospodarze wielu z tych budynków podlegają ścisłym obciążeniom w myśl obligatoryjnego w naszym kraju prawa budowlanego. Pośród owego rodzaju ciężarów rozróżnić można obowiązek przeprowadzania cyklicznych wizytacji poziomu technicznego konstrukcji, przede wszystkim pod względem ich bieżącego wyeksploatowania, a także problematyczności dla środowiska naturalnego. Kontrolami tymi parają się inspektorzy nadzoru budowlanego w wyznaczonych przepisami prawodawczymi cyklach czasu.

Oszczędzanie na dogrzaniu domu

01/03/21

kaloryfer

Rozchody powiązane z grzaniem domu da się obniżyć na wiele środków. Przy czym nie zawżdy najodpowiedniejszym chwytem jest wymiana kompletnej instalacji grzejnej na nowszą czy przeróbka wariantu grzania domu. Niewątpliwie w wypadku starszego rodzaju ocieplania jest to jak najbardziej sensowne, jednakowoż występuje również parę wybiegów umożliwiających zaoszczędzić trochę przy tym co obecnie dysponujemy.

Czyszczenie przewodu kominowego

14/10/20

undefined

Wydatki na dogrzanie budynku zależą od skuteczność kompletnej sieci centralnego ogrzewania. Wspominając o niej, do głowy przyłażą nam jakkolwiek zwykle grzejniki lub piec, o wiele mniej często uwzględniamy, że do sieci takiego typu zalicza się dodatkowo komin. Niedocenianie jego pozycji w efektywności kompletnej sieci C.O. powoduje, że wyszukujemy winy znaczniejszych rachunków za ocieplanie w którymkolwiek z odcinków sieci oprócz komina. Jest on wszakże nie mniej istotnym aspektem jak wszelki inny. W ustroju naczyń zjednoczonych o efektywności stanowi najsłabsze ogniwo.

Prawne wymogi robót budowlanych

13/05/20

undefined

Z dbałości o ochronę osób mieszkających lub goszczących w jakimkolwiek budynku przepisy prawa które działają w Polsce, nakładają pewne określone wymagania na każdą bez wyjątków osobę realizującą przedsięwzięcie budowlane o dowolnej skali Wynikają one w głównej mierze z konieczności zapewnienia bezpiecznej eksploatacji obiektu budowlanego i usunięcia mogących ewentualnie powstać podczas budowy niedoróbek, jakie mogą się przyczynić do ryzyka katastrofy budowlanej. Jednym spośród takich obowiązków jest konieczność wskazania osoby kontrolującej prace budowlane.

Co powinno się wiedzieć przed montażem ogrzewania gazowego?

06/01/20

Budując nowy budynek od postumentów, jak również kupując apartament w starym budownictwie z rynku niepierwotnego, jakkolwiek dodatkowo remontując lokal albo obiekt jakie już istnieją, musimy zadeklarować się na specyficzny system ogrzewania swego lokalu. Są to mozolne materie ponieważ niemało osób ma znaczny problem z uzgodnieniem dyspozycji jaki model ocieplania będzie dla nich nadzwyczaj rentowny.

Home ← Starsze wpisy