Budując nowy budynek od postumentów, jak również kupując apartament w starym budownictwie z rynku niepierwotnego, jakkolwiek dodatkowo remontując lokal albo obiekt jakie już istnieją, musimy zadeklarować się na specyficzny system ogrzewania swego lokalu. Są to mozolne materie ponieważ niemało osób ma znaczny problem z uzgodnieniem dyspozycji jaki model ocieplania będzie dla nich nadzwyczaj rentowny.

Jakąś z opcji jest nagrzewanie gazowe kotłem kondensacyjnym. Piece kondensacyjne są narzędziami bardzo wydajnymi, zaś przy okazji pozwolą na ogrzanie wody do mycia. Kotły te nie kwalifikują się do niedrogich, zatem także przed wyborem rozsądnie zastanowić się nad tym, czy będziemy umieli uregulować wysokie opłaty za gaz. Ogrzewanie gazowe nie obliguje multum mozołu związanego z obsługą układu centralnego ogrzewania, redukuje się formalnie do cyklicznego serwisowania armatury, co stanowi jakkolwiek posłanie dla wyspecjalizowanych przedsiębiorstw.

By wszakże nie zrujnowały nas rozchody za gaz musimy ująć parę fundamentalnych czynników. Jednym z nich jest przyzwoite izolowanie murów obiektu. Z pewnością izolacja murów w wyraźnej formie wywiera wpływ na oszczędności przy ocieplaniu gazowym. Nie mniej ważne jest przystosowanie instalacji systemu centralnego ogrzewania do tego sposobu nagrzewania. Rurki rozprowadzające ciepłą wodę oraz same kaloryfery winny być innowacyjne oraz ekonomiczne żeby nie potrzeba było nagrzewać znacznej ilości wody, tak jak to jest w przypadku starych żeliwnych grzejników.

Ocieplanie kotłem kondensacyjnym jest korzystne w apartamentach o mniejszej wielkości, a zatem głównie w obiektach wielorodzinnych, np. apartamentowcach lub starych kamienicach jeśli ich mury zostały ocieplone. Celowe jest również w przypadku obiektów w innej technice aniżeli murowana, czyli np. budynków skonstruowanych z podzespołów jak budynki typu kanadyjskiego.

By absolutnie upewnić się, iż dobór ogrzewania gazowego oraz kotła kondensacyjnego jest w naszym przykładzie zasadny rozsądnie zasięgnąć ekspertyzy profesjonalisty czy zlecić przeprowadzenie audytu energetycznego domu.