undefined

Wydatki na dogrzanie budynku zależą od skuteczność kompletnej sieci centralnego ogrzewania. Wspominając o niej, do głowy przyłażą nam jakkolwiek zwykle grzejniki lub piec, o wiele mniej często uwzględniamy, że do sieci takiego typu zalicza się dodatkowo komin. Niedocenianie jego pozycji w efektywności kompletnej sieci C.O. powoduje, że wyszukujemy winy znaczniejszych rachunków za ocieplanie w którymkolwiek z odcinków sieci oprócz komina. Jest on wszakże nie mniej istotnym aspektem jak wszelki inny. W ustroju naczyń zjednoczonych o efektywności stanowi najsłabsze ogniwo.

Przewód dymowy określa ciąg, a przeto właściwe odprowadzanie spalin i sadzy jakie tworzą się podczas spalania paliwa stałego (węgla bądź jego form). Im lżejsza frakcja opału którym ogrzewamy w piecu, tym więcej może występować sadzy oraz niedopalonych fragmentów lotnych, które przylepiać mogą się do ścian komina. Im większa ilość sadzy zalega na wewnętrznych ścianach komina, tym mniejszy jest jego przekrój – co oddziałuje na ciąg przewodu kominowego. Wiadomo, im skromniejszy jest ciąg tym marniejsze jest spalanie. Do odpowiedniej pracy kotła nieodzowna jest duża doza świeżego powietrza, gdyż spalanie jest ciągiem utleniania. Nadmiernie dużo dymu w kominie, który nie znajduje ujścia utrudnia ten mechanizm.

Wypływa z tego, iż należy okresowo czyścić kanał by umożliwić sprawne spalanie poprzez dostarczenie prawidłowego ciągu komina. W przypadku gdybyśmy zaniechali tych operacji w poprzednich okresach grzewczych, stan kanału może ulec pogorszeniu i wymagana może być regeneracja kanału. Standardowo naprawa przewodów kominowych obejmować może taki zespół operacji jak:

  • oczyszczanie maszynowe (przepchanie),
  • tynkowanie kanału od środka
  • czy przemurowanie wystającego ponad dachem fragmentu komina

Jeżeli warstwa sadzy i smoły w środku przewodu kominowego jest zanadto gruba czyszczenie maszynowe może okazać się nie produktywne. Stosuje się wówczas wypalanie zalegających powłok w technologii kontrolowanej. W pewnych wskazanych przykładach może również wystąpić potrzeba zwiększenia przekroju przewodu dymowego – tzw. frezowania komina (więcej o tym tutaj), nie jedynie w przypadku potrzeby zamontowania wkładu kominowego. Tynkowanie komina z zewnątrz ma raczej charakter estetyczny.

Czysty komin może w oczywisty sposób wpłynąć na skuteczność kompletnego układu centralnego ogrzewania, a przy okazji uszczelniając go, eliminujemy możliwość skażenia się czadem.