undefined

Napotykane na obszarze naszego kraju obiekty budowlane mogą mieć różnorodne wykorzystanie. Na pewno do najczęstszej kategorii budynków zaliczyć wypada budowle budownictwa mieszkalnego. Poza nimi są w naszym kraju także obiekty biznesowe oraz użyteczności publicznej (np. przedszkola, przychodnie, urzędy itp.). Obiekty o charakterze komercyjnym podzielić możemy przede wszystkim na usługowe oraz przemysłowe. Musimy wiedzieć, że właściciele i gospodarze wielu z tych budynków podlegają ścisłym obciążeniom w myśl obligatoryjnego w naszym kraju prawa budowlanego. Pośród owego rodzaju ciężarów rozróżnić można obowiązek przeprowadzania cyklicznych wizytacji poziomu technicznego konstrukcji, przede wszystkim pod względem ich bieżącego wyeksploatowania, a także problematyczności dla środowiska naturalnego. Kontrolami tymi parają się inspektorzy nadzoru budowlanego w wyznaczonych przepisami prawodawczymi cyklach czasu.

Uwolnieni z przeprowadzania audytów budowlanych są właściciele mieszkalnych budynków jednorodzinnych, choć już na właścicielach i zarządcach budynków wielorodzinnych spoczywa tego rodzaju przymus. Kategorią gmachów, które podlegają przeglądom technicznym są np. supermarkety wielkopowierzchniowe, stacje paliwowe, fabryki itp. Kontrolerzy badają w szczególności czy gmachy te są wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem, jak również zgodnie z kryteriami ochrony środowiska, a ponadto czy wypełniane są obligatoryjne czynności remontowe, dzięki jakim nie zmniejsza się stan użytkowy tych budynków.

W trakcie przeprowadzania takiego przeglądu technicznego lustruje się budynek oraz jego segmenty (w szczególności tego typu, które są wystawione na szkodliwy wpływ składników atmosferycznych lub uszkadzają się w przebiegu codziennej eksploatacji), a poza tym uwzględnione w nim instalacje (gazowe, kominowe, wentylacyjne). Ponadplanowo kontroli może podlegać instalacja przeciwpożarowa oraz kanalizacyjna obiektu. Nie ma natomiast warunku rokrocznego kontrolowania poziomu instalacji elektrycznej obiektu.

Obserwacje zapisane przez wizytatora spisuje się do księgi budynku, natomiast koszt przeglądu technicznego uiszcza posesor ewentualnie zarządca.

Więcej o przeglądach technicznych możesz dowiedzieć się z tego artykułu: http://micasaquerida.webcindario.com/2017/06/21/techniczne-przeglady-obiektow-budowlanych.html