undefined

Klimat umiarkowany powoduje, że życie nie jest do tego stopnia proste jak może się nam to jawić. Bez wątpienia jest tak m.in. również dlatego iż przez ładnych parę miesięcy króluje tu zima, co wywołuje niestety konieczność ogrzewania budowli albo mieszkań, jak również pozostałych wnętrz utylitarnych.

W naszym państwie do uzyskiwania temperatury najczęściej zużywa się węgiel. Jest on bardzo pospolity oraz co oczywiste łatwy do kupienia. Jego zużytkowanie na masową skalę rodzi niemniej wielkie problemy. Wynika to przede wszystkim z faktu, że ciepła jakie pochodzi z węgla nie można uznać za czyste, ani tym bardziej za ekologiczne. Podczas gdy grzejemy nasze domy, z kominów unoszą się obfite kłęby dymu, jaki na pełen sezon grzejny rozprzestrzenia się nad polskimi miasteczkami i wioskami. Organizacje ekologiczne różnego autoramentu wnoszą wobec tego larum.

Jakość powietrza w poszczególnych miejscowościach, a zwłaszcza u nas na południu może być alarmująca. W dłuższej perspektywie niesie to konkretne rodzaje problemów u ludzi zmuszonych oddychać tego rodzaju powietrzem. Przez lata do smogu zdążyliśmy już niejako przywyknąć, co bynajmniej nie znaczy, że prosto z nim egzystować. Niektórzy usiłują upatrywać pomocy w innych, tzw. alternatywnych metodach ogrzewania: gazie, elektryczności (choć u nas zasadnicza część elektryczności także pochodzi z węgla!), a zwłaszcza w tzw. odnawialnych źródłach energii, pomimo tego że taka technika ledwie nieśmiało zagląda do naszych domostw.